16.990.000 ₫

19.990.000 ₫
Tiết kiệm 3.000.000 ₫

Loa tháp MX-ST90B 2022

MX-ST90B/XV

  • Công nghệ âm thanh đa hướng
  • Công suất mạnh mẽ 1700W
  • Tích hợp bánh xe
Loa tháp MX-ST90B 2022

16.990.000 ₫

19.990.000 Tiết kiệm 3.000.000 ₫