2.590.000 ₫

6.990.500 ₫
Tiết kiệm 4.400.500 ₫

Loa Tháp MX-T40

  • Hiệu ứng chỉnh nhạc DJ
  • Khả năng kháng nước, bảo vệ toàn diện
  • Khuấy động buổi tiệc với hiệu ứng ánh sáng đặc biệt
Loa Tháp MX-T40

2.590.000 ₫

6.990.500 Tiết kiệm 4.400.500 ₫